powitanie
Serdecznie witam Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnika to trafiliście we właściwe miejsce. Kim jest radca prawny i w czym może Państwu służyć pomocą? Więcej w tym temacie w zakładce „Radca prawny”. Aby uzyskać więcej informacji o mojej osobie zapraszam do zakładki „O mnie”.Wszelkie dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.
r.pr. Piotr Drzewiecki
O mnie
Urodziłem się i mieszkam we Włocławku. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo, na których to poznałem moją małżonkę. Zaraz po studiach rozpocząłem praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym we Włocławku, w którym następnie zostałem zatrudniony jako asystent sędziego. Po rozpoczęciu odbywania aplikacji radcowskiej zatrudniony zostałem w jednej z włocławskich kancelarii adwokackich z którą do dzisiaj prowadzę stałą współpracę. W trakcie aplikacji współpracowałem również z szeregiem radców prawnych oraz adwokatów zarówno z rejonu Włocławka jak i z Warszawy, Torunia i Poznania. Umożliwiło mi to zdobycie bezcennej wiedzy praktycznej dotyczącej wykonywania zawodu zaufania publicznego. Po ukończeniu aplikacji złożyłem z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski i uzyskałem wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Po uzyskaniu wpisu złożyłem uroczyste ślubowanie, które jest warunkiem wykonywania zawodu radcy prawnego, o następującej treści: "Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości". Od tamtej pory wykonuję zawód radcy prawnego w formie kancelarii – Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Drzewiecki. Prywatnie jestem tatą małej Ani.
"Ius est ars boni et aequi" - prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne
~ CELSUS
Radca prawny
Osoba wykonująca zawód radcy prawnego (będący zawodem zaufania publicznego) świadczy pomoc prawną podmiotom jej poszukującym. Na czym polega świadczenie pomocy prawnej?
Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Innymi słowy jeżeli mają Państwo problem z zakresu prawa (czy to z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, administracyjnego czy karnego), radca prawny będzie służyć pomocą w jego rozwiązaniu. Co jeszcze warto wiedzieć o radcach prawnych?

INTERES OSOBY POSZUKUJĄCEJ POMOCY PRAWNEJ JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU
Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Radca prawny może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, a wypowiadając pełnomocnictwo, umowę zlecenia lub umowę o pracę, obowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności, aby okoliczność ta nie miała negatywnego wpływu na dalszy tok prowadzonych przez niego spraw.

PROFESJONALIZM I ETYCZNOŚĆ
Zawód radcy prawnego może wykonywać tylko osoba, która spełnia wymagania określone ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Radca prawny obowiązany jest wykonywać zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY
Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC
Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej.

SAMORZĄD ZAWODOWY

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie kraju tworzą Krajową Izbę Radców Prawnych.

OCHRONA PRAWNA RADCY PRAWNEGO
Radca prawny podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi.
Kontakt
Moja Kancelaria mieści się w lokalu MB100 budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacyjności i Przedsiębiorczości przy ul. Toruńskiej 148Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: ul. Żwirowa 14, 87-800 Włocławek.
 
Godziny pracy:
Obecnie wykonywanie zawodu radcy prawnego wiąże się z ciągłą aktywnością i koniecznością częstego bywania poza kancelarią. Szanując czas Klienta staram się dostosować czas pracy kancelarii do jego potrzeb. W związku z powyższym sugeruję wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź kontakt za pośrednictwem poczty email celem umówienia spotkania. Daje to gwarancję, iż będę na Państwa czekał. Kancelaria działa w dni powszednie.
 
Tel: 505 062 960
Po godzinie 18 proszę dzwonić tylko w wyjątkowych wypadkach.
 
Adres e-mail: [email protected]
Imię i nazwisko / Nazwa firmy
Adres e-mail
Wiadomość
Copyright © 2018 Piotr Drzewiecki. Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: pro-comp.pl